Kwaliteit coaching

De kwaliteit van mijn aanbod wordt gewaarborgd door mijn diverse relevante opleidingen en cursussen op HBO+ niveau en mijn werkervaring van dertien jaar als zorgprofessional in de GGZ.

 

Ik sta geregistreerd bij de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), het Registerplein en het SKJ. De BPSW behartigt de belangen en bevordert de kwaliteit van werk in diverse werkvelden, zoals maatschappelijk en sociaal agogisch werk, jeugdhulp, reclassering, GGZ en de gezondheidszorg. Daarnaast is het Registerplein een kwaliteitswaarborg. Met een registratie bij het Registerplein laten professionals aan particulieren, werkgevers en opdrachtgevers zien dat ze expert zijn in hun vak en dat ze blijven bijleren. Zo waarborgt Registerplein de kwaliteit van hun vaardigheden. Als lid van de BPSW en het Registerplein handel ik volgens de door hen opgestelde Beroepscode voor professionals in het sociale werkveld. Ik onderschrijf deze beroepscode en stel mij toetsbaar op middels het tuchtrecht. De BPSW en het Registerplein bewaken en toetsen de vakbekwaamheid van geregistreerde professionals.

 

Daarnaast houd ik mij aan de geheimhoudingsplicht en privacyregels zoals die staan beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Dit tezamen vormt de kwaliteitsborging van mijn aanbod.

 

BPSW lid nummer 630002

Registerplein registratienummer 461054702

SKJ registratienummer 140016253

 

Meer informatie:

www.registerplein.nl

www.bpsw.nl

www.skjeugd.nl

 

Hier vindt u de Algemene voorwaarden, Privacy statement en het klachten reglement.